گروه بورس - تولید و فروش شرکت کارخانه‌های لوازم خانگی پارس در سه ماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته از کاهش برخوردار بود. به گزارش بورس و اوراق بهادار تهران شرکت لوازم خانگی پارس در بهار امسال یک هزار و ۴۹میلیارد و ۶۷۰میلیون ریال درآمد حاصل از فروش فریزر، یخچال فریزر و لباسشویی داشت که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۲۲درصدی را نشان می‌داد.مقدار تولید و فروش این شرکت نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از ۲۷درصد و ۲۲درصد کاهش برخوردار بود.

بنابراین گزارش سود خالص پس از کسر مالیات شرکت معادل ۲میلیارد و ۵۵۰میلیون ریال بود که نسبت به پیش‌بینی ۸۷میلیارد و ۱۵۶میلیون ریال تنها ۳درصد را محقق کرده است.

در همین حال، طی سه ماه مزبور سود خالص شرکت ۲۲میلیارد و ۵۵۰میلیون ریال بود که ۵/۱۰درصد پیش‌بینی سالانه را پوشش داده است.