گروه بورس - اعضای حقوقی هیات‌مدیره و مدیرعامل داده‌پردازی ایران معرفی شدند. براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار سید ابوطالب نجفی نماینده شرکت ملی انفورماتیک، محمدتقی واقف نماینده سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان، محمد مهدی خادم ازغدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان، برات قنبری به نمایندگی از سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان و حسین طاهباز توکلی به نمایندگی از شرکت توسعه ریز کامپیوتر به عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت داده‌پردازی ایران انتخاب شدند.شایان ذکر است خادم ازغدی مدیرعامل و سیدابوطالب نجفی رییس هیات‌مدیره «مداران» هستند.