گروه بورس - سهامداران دو شرکت کاشی پارس و داروپخش برای حضور در مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت شدند.بنابر گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، کاشی پارس ۳۰ مرداد ماه به منظور تصویب اساسنامه ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کند. همچنین دستور مجمع فوق‌العاده داروپخش نیز تصویب افزایش سرمایه است. مجمع عمومی فوق‌العاده داروپخش ساعت ۱۶ روز ۲۹ مرداد ماه به منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه در محل شرکت برگزار خواهد شد.