گروه بورس - صنایع جوشکاب یزد پیش‌بینی عملکرد خود برای سال مالی منتهی به شهریور 88 را اعلام کرد.بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار «بکاب» در‌آمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان تابستان 88 را با 15میلیارد و 400میلیون ریال سرمایه به طور خالص مبلغ یک هزار و 426 ریال پیش‌بینی کرده است.

همچنین پیش‌بینی عملکرد جوشکاب یزد برای سال مالی ۸۸ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب فروش ۲درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲درصد افزایش، سود عملیاتی یک درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات یک درصد افزایش یافته است که شرکت دلایل تغییر را عنوان نکرده است.به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۳/۸۶ اجرای افزایش سرمایه از مبلغ ۷۷۰۰میلیون ریال به مبلغ ۳۰۸۰۰میلیون ریال (معادل ۳۰۰درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران (مبلغ ۲۰۹۵۰میلیون ریال - معادل ۲۷۲درصد) و اندوخته طرح و توسعه (مبلغ ۲۱۵۰میلیون ریال - معادل ۲۸درصد) طی مدت حداکثر ۵ سال به هیات‌مدیره تفویض اختیار شده است و به استناد صورت جلسه هیات‌مدیره ۳۰ خرداد ماه ۸۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۷۰۰میلیون ریال به مبلغ ۱۵۴۰۰میلیون ریال (معادل ۱۰۰درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت.
هیات‌مدیره جوشکاب یزد در نظر دارد 90درصد سود را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه سال 88 پیشنهاد کند.این در حالی است که شرکت برای هر سهم خود طی سال مالی منتهی به شهریور امسال مبلغ 1407 ریال سود پیش‌بینی کرده است.«بکاب» طی دوره 9 ماه منتهی به خرداد ماه امسال با تحقق 1065 ریال سود به ازای هر سهم معادل 76درصد از پیش‌بینی سود هر سهم خود را پوشش داده است.