گروه بورس- ارزش بازار جمع کل سرمایه‌گذاری‌های «وسپه» ماه گذشته در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای دوره آن ۱۷درصد افزایش یافت.

براساس گزارش سازمان بورس و اوراق‌بهادار، «وسپه» طی اردیبهشت ماه سهام ۷۵شرکت بورسی را در پرتفوی خود داشت. بهای تمام شده جمع کل سرمایه‌گذاری‌های «وسپه» در این روز مبلغ یک‌هزار و ۹۹۶میلیارد و ۱۸۹میلیون ریال بود. همچنین ارزش بازار جمع سرمایه‌گذاری‌های «وسپه» با ۱۸۵میلیارد و ۳۹۷میلیون ریال افزایش در پایان اردیبهشت ماه به دوهزار و ۳۴۱میلیارد و ۸۶۷میلیون رال رسید. صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری سپه ماه گذشته شامل ۱۲درصد استخراج کانه‌های فلزی، ۱۶درصد مواد و محصولات شیمیایی، ۱۶درصد سیمان، آهک و گچ، ۱۷درصد خودرو و ساخت قطعات، شش درصد شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، چهاردرصد فلزات اساسی، سه درصد محصولات غذایی و هفت درصد واسطه‌گری‌های مالی و ۱۹درصد سایر موارد بود.

همچنین ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس «وسپه» ماه گذشته تقسیم بر تعداد سهام شرکت مبلغ یک‌هزار و ۵۶۶ریال بود. بهای تمام شده تحصیل سهام سرمایه‌گذاری سپه طی اردیبهشت ماه مبلغ ۱۳۲میلیارد و ۵۲۹میلیون ریال بود که شامل ۱۲شرکت بورسی و یک شرکت غیربورسی بود. همچنین «وسپه» با واگذاری مبلغ ۵۰میلیارد و ۸۵۶میلیون ریال از سهام ۹شرکت خود توانست مبلغ چهارمیلیارد و ۲۳۰میلیون ریال سود کسب کند. بهای تمام شده سهام مزبور مبلغ ۴۶میلیارد و ۶۲۶میلیون ریال بود.