موج- در پی عدم استقبال استان‌های مختلف از بورس تهران، نام بورس تهران به بورس ایران تغییر می‌کند.

استقبال ضعیف از نام بورس تهران در استان‌های مختلف در پی گسترش ذهنیت تعلق شرکت بورس تنها به تهران و نه سایر استان‌های کشور و حتی حذف عنوان تهران در برخی از استان‌ها به دلیل حساسیت‌های خاص و استفاده از عبارت «بورس اوراق‌بهادار» نگرانی مدیران شرکت بورس اوراق بهادار را در بر داشته است.مدیران شرکت بورس اوراق تهران معتقدند که رشد و توسعه بازار سرمایه و دستیابی به جایگاه مناسب در اقتصاد کشور و نیز در سطح بین‌المللی نیازمند ایجاد انگیزه در سطح کشور و نگرش ملی به بورس و بازار سرمایه است.

این امر منجر شده است تا شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تغییر واژه «ایران» به جای «تهران» در عنوان شرکت بورس نزدیکی بیشتری بین بورس با عنوان عمومی «ایران» فراهم کند.

از سوی دیگر، مطالعات سایر بورس‌های جهان در تغییر نام خود در هنگام ادغام بورس‌های محلی یا تغییر ساختار، شرکت بورس تهران را در اجرای این تصمیم مصمم‌تر کرد.در این میان شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران در گزارش توجیهی خود به ادغام شش بورس منطقه‌ای استرالیا در سال ۱۹۸۷ با هدف ایجاد کمک به توسعه و گسترش بورس تحت عنوان «بورس سهام استرالیا» اشاره می‌کند که در پی ادغام مجدد این بورس با بورس آتی سیدنی، نام بورس اوراق‌بهادار استرالیا بر آن نهاده شد.همچنین بورس کره جنوبی نیز دیگر بورس خارجی است که در سال ۲۰۰۵ در پی ادغام سه بازار سهام، بازار فرابورس و بازار آتی نام بورس ملی کره را به خود گرفت.

بورس کوالالامپور در مالزی نیز در آوریل ۲۰۰۴ همزمان با تغییر ساختار خود (شرکتی شدن)، نام خود را به «بورس مالزی» تغییر داد تا از یک برند ملی در جهت ارتقای جایگاه خود در سطح ملی و بین‌المللی استفاده کند.

در سوئیس نیز در سال ۱۹۹۵ پس از ادغام بورس جنوا (Geneva)، بورس زوریخ (Zurich) و بازل (Basel)، بورس سوئیس ایجاد شد؛ در اندونزی نیز دو بورس این کشور ادغام شدند و بورس جدید اندونزی را ایجاد کردند.شرکت بورس تهران در گزارش توجیهی خود در تغییرنام «بورس اوراق‌بهادار تهران» به «بورس اوراق‌بهادار ایران» با اشاره به نام شرکت بورس کالای ایران پس از ادغام بورس فلزات و بورس کشاورزی تاکید کرده است که در حال حاضر تنها یک بورس در کشور وجود دارد؛ بنابراین نام ایران به جای تهران صحیح تر خواهد بود، به علاوه برخی از بورس‌های بزرگ همچون یورونکست از عنوان‌هایی فراتر از عنوان ملی در نام‌گذاری استفاده می‌کنند.از سوی دیگر مطرح شدن برند ملی برای بورس اوراق‌بهادار تهران از سوی کارشناسان و کاربری سازمان‌ها و نهادهای ملی در کشور از پسوند ایران، منجر شد تا شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران پس از گذشت یک سال از فعالیت در بازار سرمایه و در راستای توسعه ادبیات رشد اقتصادی به تغییر نام شرکت بورس اوراق‌بهادار ایران مبادرت ورزد.