سنا-سرپرست مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد: «در سال ۸۶ خسارت پرداخت شده کارگزاران به شاکیان از مرز یک‌میلیارد و ۷۸۰میلیون ریال گذشت.»

ایوب باقرتبار از کاهش چشمگیر شکایات سهامداران و سرمایه‌گذاران از شرکت‌های کارگزاری در سال ۸۶ خبر داد و افزود: سهامداران و سرمایه‌گذاران در سال ۸۵ بیش از ۲۰۰ مورد شکایت را از شرکت‌های کارگزاری به سازمان بورس ارسال کردند، اما شکایات از این شرکت‌ها در سال گذشته به ۹۵ مورد کاهش یافت. وی افزایش نظارت‌ها، تدوین مقررات لازم، اتخاذ تنبیهات انضباطی برای متخلفان و ایجاد سیستم کنترل‌های داخلی را از مهم‌ترین عوامل کاهش شکایات از شرکت‌های کارگزاری عنوان کرد.سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: ۵۲‌درصد شکایات از شرکت‌های کارگزاری در مراحل مقدماتی منجر به سازش شده، اما گزارش‌های سایر شکایات تهیه و به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای رسیدگی ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: تمام شکایات دریافتی پس از تهیه گزارش جهت بررسی تخلفات احتمالی کارگزاران به کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع می‌شود.

باقر تبار ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها‌، بیش از یک‌میلیارد و ۷۸۰میلیون ریال خسارت به شاکیان توسط شرکت‌های کارگزاری در سال ۸۶ پرداخت شده است.وی گفت: در راستای اجرای دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار‌، کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات تشکیل شده است. این کمیته تخلفات کارگزاران و ناشران را بررسی و رای پیشنهادی خود را به هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یا شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال می‌کند تا آنها رای نهایی را صادر کنند. باقر تبار گفت: همچنین هیات رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده که این هیات مرجع تجدید نظر آرای صادره هیات مدیره بورس‌ها است. سرپرست مدیریت نظارت برکارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: آرای هیات رسیدگی به تخلفات پس از تایید هیات مدیره این سازمان، قطعی است.