گروه بورس- به دنبال درج خبر مجمع عمومی عادی سالانه در روز دوشنبه هفته گذشته با عنوان «رقیبی جدی به بازار آمده است»، مدیر امور مالی و اداری شرکت دوده صنعتی پارس طی توضیحی به دفتر روزنامه، پرسیده است ظاهراً به جز مطالب انعکاس‌یافته در روزنامه پیرامون راه‌اندازی کارخانه رقیب قدرتمند، مطلب دیگری مطرح نشده است؟ ادامه متن کامل توضیح شرکت معظم «دوده صنعتی پارس» به شرح زیر است:

احتراما، عطف به مطلب مندرج در صفحه ۱۱ روزنامه مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مدیریت محترم عامل این شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ از مذاکرات جلسه مذکور، هیچ یک از مطالب ذکر شده در آن روزنامه به نقل از ایشان آنگونه که درج شده، صحت ندارد. ضمنا ظاهرا به جز مطالب انعکاس‌یافته در روزنامه مطلب دیگری در جلسه مطرح نشده و موضوع برگزاری جلسه نیز بحث و بررسی پیرامون راه‌اندازی کارخانه رقیبی قدرتمند بوده است!!

خوشبختانه از جلسه مذکور تماما فیلمبرداری شده و کل مذاکرات جلسه مضبوط است که در صورت نیاز قابل ارائه می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح یا تکذیب مطالب مندرج اقدام کنند.