گروه بورس - هیات‌مدیره ایران‌ارقام در نظر دارد تقسیم ۴۰درصد سود خالص امسال را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. بر اساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال‌مالی منتهی به اسفند امسال را با ۵۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۶۲۱ریال پیش‌بینی کرده است.

«مرقام» توانست تا پایان دوره سه ماه منتهی به خردادماه با تحقق ۳۱۸ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۱درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را پوشش دهد.

بنابراین اطلاعات پیش‌بینی عملکرد ایران‌ارقام برای سال‌مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات ۴درصد کاهش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته و خدمات ارائه‌شده ۷درصد کاهش، سود عملیاتی ۱۱درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱درصد افزایش نشان می‌دهد.

تا پایان بهار امسال ایران‌ارقام همچنین با ۱۰۹درصد افزایش در درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل توانست ۱۶۶میلیارد و ۱۹۲میلیون ریال درآمد کسب کند که این مبلغ معادل ۴۵درصد از پیش‌بینی بودجه خود را محقق کند.