گروه بورس‌ـ نساجی قائمشهر در بهار امسال برای هر سهم خود مبلغ ۳۷ریال زیان کنار گذاشت. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این مبلغ معادل ۲۹درصد از پیش‌بینی زیان هر سهم این شرکت را محقق کرده است. این شرکت پیش‌بینی کرده است تا پایان اسفند امسال با ۱۷۴میلیارد و ۹۷۰میلیون ریال سرمایه به ازای هر سهم به‌طور خالص مبلغ ۱۲۹ریال زیان

داشته باشد.

پیش‌بینی عملکرد «نقائم» برای سال‌مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال قبل به ترتیب فروش ۵۴درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۳۸درصد افزایش، زیان عملیاتی ۱۴درصد کاهش و زیان پس از کسر مالیات ۱۸۵درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نساجی قائمشهر تا پایان خرداد ماه امسال از فروش محصولات خود ۶میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال درآمد داشت که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳درصد کاهش داشت و ۱۶درصد از پیش‌بینی بودجه این شرکت را پوشش داده است.