گروه بورس ـ پیش‌بینی فروش امسال شرکت تولید محور خودرو با افزایش ۲۰درصدی نسبت به سال گذشته مواجه است. براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، درآمد حاصل از فروش شرکت «خمحور» مبلغ ۷۶۵میلیارد و ۹۲۸میلیون ریال پیش‌بینی شده است که در بهار امسال مبلغ ۶۹میلیارد و ۳۶۸میلیون ریال از پیش‌بینی یاد شده را پوشش داد.

شرکت تولید محور خودرو درآمد هر سهم خود را برای سال‌جاری مبلغ ۲۸۹ریال، با سرمایه ۳۰۰میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.

هیات‌مدیره «خمحور» در نظر دارد تقسیم ۱۰۰درصد از سود قابل تقسیم را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. این در حالی است که شرکت در اردیبهشت‌ماه سیاست تقسیم سود را مبلغ ۸۴میلیارد و ۴۰۹میلیون ریال به ازای هر سهم ۲۸۱ریال از سود قابل تقسیم سال مالی ۸۵ اعلام کرده بود.

این شرکت ۳۴/۱درصد از سهام بانک پارسیان را به بهای تمام شده ۴۵میلیارد و ۳۵۹میلیون ریال در اختیار دارد که درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری در سال مالی ۸۵ ناشی از سود نقدی سهام مزبور است.

شرکت در سایر پیش‌بینی‌های خود برای سال‌جاری در مقایسه با سال مالی گذشته به ترتیب با افزایش ۲۹درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، کاهش ۱۴درصدی سود عملیاتی و کاهش یک درصدی سود پس از کسر مالیات روبه‌رو است.