گروه بورس- شرکت باما درآمد هر سهم خود برای امسال را با۲۲۰۲‌ریال افزایش به طور خالص مبلغ ۴‌هزار و ۸۰۸‌ریال پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت در خرداد ماه امسال با ۴۹‌میلیارد و ۵۳۶‌میلیون یال سرمایه پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال را مبلغ ۳‌هزار و ۹۳۹‌ریال و پیش از آن ۲۶۰۶ ریال اعلام کرده بود.

باما دلایل تعدیل را افزایش نرخ فروش به دلیل افزایش قیمت جهانی محصولات صادراتی شرکت، کاهش هزینه ذوب، افزایش نرخ خرید خاک روی انگوران، عدم فروش مستقیم خاک روی انگوران و شناسایی سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت ذوب‌روی اصفهان عنوان کرده است.باما توانست با تحقق یک‌هزار و ۴۰۵‌ریال سود به ازای هر سهم در بهار امسال معادل ۲۹‌درصد افزایش پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را پوشش دهد.

پیش‌بینی عملکرد باما برای سال مالی ۸۵ درمقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱۱۴‌درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۰۶‌درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۰۳‌درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۶۵‌درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

هیات مدیره باما تصمیم دارد تقسیم ۵۰‌درصد سود خالص را به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۸۵ پیشنهاد کند.

پیش‌بینی درآمد سرمایه‌‌گذاری در سال مالی ۸۵‌ مبلغ ۵۱‌میلیارد و ۷۷۰‌میلیون ریال (مبلغ یک‌هزار و ۴۵‌ریال به ازای هر سهم) معادل ۲۲‌درصد از کل سود خالص است که عمدتا مربوط به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ ذوب روی اصفهان است.