گروه بورس- شرکت گروه صنعتی سدید هیچ‌یک از سهام حاضر در پرتفوی خود را در دور‌ه ۴ماه منتهی به پایان تیرماه امسال واگذار نکرد.

براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، یک شرکت بورسی (لوله و تجهیزات سدید) و هشت شرکت غیربورسی در پرتفوی سهام «وسدید» جای دارند. ارزش بازار پایان دوره سهام لوله و تجهیزات سدید در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای دوره آن با رشد دوهزار و ۵۵۴درصدی در ۴ماه مزبور روبه‌رو بود.

این در حالی است که بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری این شرکت در سهام بورسی و غیربورسی مبلغ ۲۱۴میلیارد و ۱۱۸میلیون ریال اعلام شده است. تا پایان تیرماه شرکت‌های غیربورسی مانند سدید ریخته‌گر، سدید جهان‌صنعت، سدید صبانیرو، لوله‌سازی ماهشهر، سدید تدبیر، فالق صنعت، سداد ماشین و نفت نیک قشم در سبد هام «وسدید» جای داشتند.