گروه بورس - خاک چینی به افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام می‌کند. بر اساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، هیات‌مدیره این شرکت در سال ۸۵ در نظر دارد سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۰میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال سرمایه فعلی به مبلغ ۴۱میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال افزایش دهد.

«کخاک» درآمد هر سهم را برای سال‌مالی منتهی به پایان اسفندماه امسال با سرمایه ۲۰میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، مبلغ ۹۷۵ریال پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که هیات‌مدیره «کخاک» امسال ۷۰درصد از سود سال جاری را برای تقسیم بین صاحبان سهام و ۳۰درصد را به سود انباشته به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد خواهد کرد.

پیش‌بینی عملکرد «کخاک» برای سال‌مالی منتهی به پایان اسفندماه امسال در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل به ترتیب، فروش ۳درصد کاهش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۵درصد کاهش، سود عملیاتی ۲درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۴درصد افزایش نشان می‌دهد.