گروه بورس- صنایع آذرآب درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به اسفند امسال را با ۳۰۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۱۳۴ریال پیش‌بینی کرده است.

بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران «فاذر» در پایان خردادماه با کسب ۲۳ریال سود برای هر سهم، ۱۷درصد از بودجه خود را محقق کرد. پیش‌بینی عملکرد «فاذر» برای امسال در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل از ۱۵درصد افزایش فروش، ۱۲درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۲۱۶درصد افزایش سود عملیاتی و ۹۷درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است.

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها طی سال مالی ۸۵ به مبلغ ۴۰میلیارد و ۹۲۰میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۳۶ریال و معادل ۱۰۲درصد کل سود پیش‌بینی شده سالیانه) نیز شامل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب، درآمد حاصل از فروش سهام شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب و درآمد حاصل از خرید اوراق مشارکت است.