گروه بورس- فنرسازی زر درآمد هر سهم امسال را با ۴۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۱۵۸ ریال پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پیش‌بینی عملکرد «خزر» برای سال مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۹درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۸درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۵درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۳درصد افزایش نشان می‌دهد. شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۵ را در اسفند ۸۴ مبلغ ۱۸۸ ریال اعلام کرده بود که دلیل تعدیل را عمدتا ناشی از دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها عنوان کرده است. هیات‌مدیره در نظر دارد تقسیم مبلغ ۶میلیارد ریال (۱۵۰ ریال به ازای هر سهم) از سود قابل تقسیم سال مالی ۸۵ را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. شرکت قبلا سیاست تقسیم سود خود را توزیع مبلغ ۷۱۲۵میلیون ریال (۱۷۸ ریال به ازای هر سهم) اعلام کرده بود.