گروه بورس- سرمایه‌گذاری آتیه دماوند توانست تا پایان دوره سه ماه منتهی به خردادماه با تحقق ۸۸ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۴درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش دهد. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند امسال را با یک‌هزار میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۳۶۱ریال پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی عملکرد «وآتی» برای سال مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۵۳درصد کاهش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها ۹۳درصد افزایش، سود حاصل از سایر فعالیت‌ها ۴۰درصد کاهش، سود عملیاتی ۱۷درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۱۶درصد کاهش نشان می‌دهد. مطابق اطلاعات دریافتی از شرکت، سود حاصل از سایر فعالیت‌ها به طور عمده مربوط به وصول کارمزد تقسیط اصل سرمایه دریافتی از خریداران شرکت‌های انتقالی از بانک صنعت و معدن می‌باشد. شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۵ را در اردیبهشت‌ماه مبلغ ۳۶۶ریال اعلام کرده بود که دلایل تغییر در جزئیات را ناشی از عدم شناسایی سود شرکت صنایع شیمیایی ایران در سال‌جاری و تغییر در سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین افزایش احتمال وصول مطالبات تقسیط شده اعلام کرده است.

هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در نظر دارد تقسیم ۸۰درصد سود سال مالی ۸۵ را به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

«وآتی» همچنین در بهار امسال از سرمایه‌گذاری‌های خود توانست ۷۲میلیارد و ۷۲۵میلیون‌ریال سود کسب کند که این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از ۱۶۳درصد افزایش برخوردار بود و ۵۳درصد از پیش‌بینی بودجه این شرکت را محقق کرده است.