گروه بورس - شرکت فرآورده‌های نسوز آذر طرح‌های کوره تزریق پک و کوره پخت را در دست اجرا دارد. بر اساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، برآورد سرمایه‌گذاری طرح کوره تزریق پک به مبلغ چهارمیلیارد ریال و طرح کوره پخت با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲۰میلیارد ریال ارزیابی شده‌اند.

همچنین شرکت طرح پرس‌های یک‌هزار و ۶۰۰ و دو هزار تنی را با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲۵میلیارد ریال در نظر دارد.

شرکت اعلام کرده است که پروژه

یکصد هزار تنی دولومیت کلسینه به صورت مشارکت تحت عنوان شرکت فولاد افزاه سپاهان (مالکیت ۳۰درصد شرکت مزبور متعلق به شرکت فرآورده‌های نسوزآذر است) در حال نصب بوده و در نیمه دوم سال راه‌اندازی می‌شود. شرکت فرآورده‌های نسوزآذر برای سال‌جاری درآمد هر سهم خود را با سرمایه ۱۰۰میلیارد ریال مبلغ ۴۵۶ریال پیش‌بینی کرده است. هیات‌مدیره «کاذر» قصد دارد ۵۰درصد از سود سال جاری را به عنوان سود قابل تقسیم سال ۸۵ بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. همچنین این هیات‌مدیره در سال جاری برنامه افزایش سرمایه به مبلغ یک‌صد میلیارد ریال از محل اندوخته طرح و توسعه پس از انجام تشریفات لازم را دارد.

پیش‌بینی عملکرد سال‌مالی منتهی به پایان اسفندماه امسال در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل به ترتیب فروش ۱درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۱درصد کاهش، سود عملیاتی ۲۶درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۸درصد افزایش داشته است.