گروه بورس- درآمد حاصل از فروش شرکت شیشه و گاز در سه‌ماه منتهی به خردادماه ۸۵، ۴۰میلیارد و ۲۳۳میلیون ریال بوده است که ۲۵درصد پیش‌بینی خود را محقق کرده است. به گزارش بورس و اوراق بهادار تهران، پیش‌بینی عملکرد «کگاز» برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل فروش با یک‌درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته با ۹درصد افزایش، سود عملیاتی با ۱۷درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات با ۵۰درصد کاهش مواجه شده است.

بنابراین گزارش،‌ «کگاز» درآمد هرسهم برای سال مالی مزبور را با سرمایه ۵۳میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال مبلغ ۲۴۰ریال به طور خالص پیش‌بینی کرده است.

هیات‌مدیره شرکت شیشه و گاز در نظر دارد مبلغ ۱۰میلیارد ریال (به ازای هرسهم ۱۸۷ریال) را به عنوان سود سهام سال ۸۵ به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد دهد.

همچنین هیات‌مدیره این شرکت افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۵۳میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال به مبلغ ۸۰میلیارد و ۱۹۰میلیون ریال معادل ۵۰درصد از محل اندوخته طرح و توسعه و مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار خود دارد.

شرکت اعلام کرده است، طرح نوسازی کوره شماره یک با برآورد هزینه‌ سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱۰میلیارد ریال را در دست اجرا دارد که هزینه‌های انجام شده تاکنون هشت‌میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال بوده و طرح، ۲۵درصد پیشرفت کار داشته و تاریخ بهره‌برداری نیمه دوم سال ۱۳۸۵ می‌باشد.