گروه بنگاه‌‌ها- شرکت باما طی ۶ ماهه ابتدای سال تنها معادل ۳۹ درصد از پیش‌بینی سود هر سهم خود را پوشش داد.

به گزارش بورس و اوراق بهادار، «کاما» سود هر سهم سال مالی ۹۰ را مبلغ یک‌هزار و ۱۴۲ ریال پیش‌بینی کرده که طی نیمه نخست سال مبلغ ۴۴۱ ریال سود کنار گذاشت. این شرکت پیش‌بینی فروش سال ۹۰ را بیش از ۴۲۲ میلیارد ریال اعلام کرده که طی دوره یادشده مبلغ ۲۱۲ میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد آن را به تحقق رساند.

پیش‌بینی عملکرد «کاما» برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۰ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۴۶ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۷۰ درصد افزایش، سود عملیاتی پنج‌درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.