گروه بنگاه‌ها- شرکت ایران گچ در ۹ ماهه منتهی به دهم مهرماه ۹۰ مبلغ ۶۰۳ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. به گزارش بورس و اوراق بهادار، «کایگچ» سود هر سهم سال مالی منتهی به دهم دی‌ماه ۹۰ را مبلغ ۷۰۰ ریال پیش‌بینی کرده که طی دوره یادشده توانست ۸۶ درصد از این رقم را نسبت به بودجه محقق کند. این شرکت، پیش‌بینی فروش سال مالی ۹۰ را بیش از ۹۱ میلیارد ریال اعلام کرده که طی ۹ ماه مبلغ ۶۸ میلیارد ریال معادل ۷۵ درصد آن رقم را محقق کرد. «کایگچ» پیش‌بینی سود ناخالص و سود عملیاتی را به ترتیب بیش از ۲۶ میلیارد ریال و ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرده که طی دوره یادشده معادل ۸۳ درصد و ۸۸ درصد از رقم‌های یادشده را به تحقق رساند.