سمنان

دیروز تعداد ۳/۱میلیون سهم جمعا به ارزش ۲/۴میلیارد ریال در بورس منطقه سمنان مورد دادوستد قرار گرفت. از کل معاملات صورت گرفته ۴۶درصد به خرید و ۵۴درصد به فروش اختصاص داشت. بیشترین حجم معاملات خرید بورس منطقه سمنان در این روز از نظر ارزش، سهام سرمایه‌گذاری ساختمان ایران بود. ساری

روز دوشنبه در تالار ساری، تعداد یک‌میلیون و ۶۶۷هزار و ۴۹۷ سهم به ارزش بیش از ۵میلیارد و ۳۱۰میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت. از کل معاملات انجام شده در این روز حدود ۴۷درصد مربوط به خرید و حدود ۵۳درصد مربوط به فروش سهام بود. بیشترین شرکت‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران مازندرانی در این روز به ترتیب: سرمایه‌گذاری شاهد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، پتروشیمی خارک و سرمایه‌گذاری ساختمان بودند.

زنجان

تالار بورس منطقه‌ای زنجان در روز دوشنبه، شاهد دادوستد یک میلیون و ۸۰۵هزار و ۶۶۲ سهم (متعلق به ۴۵ شرکت) به ارزش بیش از ۵میلیارد و ۵۸میلیون ریال بود. در این روز از کل معاملات انجام شده در بورس منطقه‌ای زنجان، ۵۵درصد به خرید و ۴۵درصد بقیه به فروش سهام اختصاص داشت. در بورس منطقه‌ای زنجان در مجموع ۲۶۱ خریدار اقدام به خرید سهام کردند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و صنایع آذرآب به ترتیب بیشترین تعداد خریداران و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، تراکتورسازی ایران و سایپا به ترتیب بیشترین ارزش ریالی معاملات را به خود اختصاص دادند.

کیش

در معاملات دیروز تالار منطقه‌ای کیش، بیش از ۶میلیون و ۷۰۴هزار سهم به ارزش ۲۴میلیارد و ۶۷۱میلیون ریال از سهام ۲۶ شرکت دادوستد شد که از این تعداد ۵۱درصد مربوط به خرید و ۴۹درصد مربوط به فروش بود. از میان شرکت‌های دادوستد شده سایپا و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از استقبال بیشتری برخوردار بودند.

تبریز

در معاملات روز دوشنبه بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی تعداد ۵میلیون و ۳۶۹هزار و ۷۶۲سهم از سهام ۷۲ شرکت به ارزش ۷/۱۷میلیارد ریال دادوستد شد که ۵۱درصد آن مربوط به خرید و ۴۹درصد آن مربوط به فروش سهام بود. دیروز بیشترین ارزش ریالی خرید و فروش در بورس تبریز مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری معادن و فلزات و تراکتورسازی ایران بود.

کرج

دیروز در تالار معاملات کرج، تعداد ۶/۱۴میلیون سهم به ارزش ۴۵میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال دادوستد شد که در بین سایر مناطق از نظر حجم و ارزش معاملات رتبه اول را کسب کرد. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بیشترین حجم خرید و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بیشترین ارزش خرید را در این روز به خود اختصاص دادند. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بیشترین ارزش خرید و فروش را داشت.

رشت

در دادوستد روز دوشنبه بورس گیلان تعداد ۶میلیون و ۹۲هزار و ۱۶۲سهم به ارزش ۱۹میلیارد ریال مبادله شد که ۸۰درصد آن مربوط به خرید سهام بود. سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، بانک پارسیان، سیمان فارس و خوزستان، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات بیشترین خریدار را در گیلان داشتند.

کرمان

دیروز در تالار بورس منطقه ای کرمان تعداد ۲میلیون و ۵۷۲هزار سهم به ارزش بیش از ۸میلیارد و ۴۰۲میلیون ریال معامله شد که ۶۳درصد آن مربوط به خرید سهام و ۳۷درصد آن مربوط به فروش سهام بود. همچنین بیشترین ارزش ریالی معاملات به ترتیب مربوط به سهام تراکتورسازی ایران، صندوق بازنشستگی و آهنگری تراکتورسازی ایران بود.

اصفهان

دیروز سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۰۲خریدار پرطرفدارترین سهم بورس منطقه‌ای اصفهان بود. در این روز تعداد ۱۵میلیون و ۲۴۶هزار و ۷۳۳سهم به ارزش ۵/۴۱میلیارد ریال در بورس منطقه‌ای اصفهان دادوستد شد. تعداد خریداران یک‌هزار و ۲۷۸نفر بود که اقدام به خرید و فروش سهام ۹۰شرکت کردند. سهم اصفهان در کل بورس ۲/۱درصد بود و سهم خرید در کل مبادلات اصفهان به ۳/۴۱درصد رسید.

مشهد

دیروز در بورس اوراق بهادار خراسان تعداد ۹میلیون سهم به ارزش ۲۶میلیارد ریال مبادله شد که ۶۱درصد آن مربوط به خرید سهام و ۳۹درصد آن مربوط به فروش سهام بود. این تعداد سهام متعلق به ۷۴شرکت بود. تعداد کل خریداران سهام بالغ بر ۸۲۴نفر شد. در منطقه خراسان بیشترین تعداد خریدار را سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و صندوق بازنشستگی کشوری داشتند و بیشترین ارزش ریالی معاملات بر روی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، آبادگران ایران و صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد.

همدان

در معاملات دوشنبه بورس منطقه‌ای همدان تعداد ۵۲۱هزار و ۳۳۴سهم به ارزش یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون و ۲۵۲هزار و ۹۲۵ریال دادوستد شد که ۸۰درصد آن مربوط به خرید سهام و ۲۰درصد آن مربوط به فروش سهام بود. از میان شرکت‌هایی که سهام آنها دیروز در تالار بورس منطقه‌ای همدان دادوستد شده کمباین‌سازی ایران، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و تراکتورسازی ایران بیشترین ارزش معاملات و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، کمباین‌سازی ایران و قند شیرین خراسان بیشترین تعداد خریدار را به خود اختصاص دادند.