گروه بورس- شرکت گروه دارویی سبحان در دوره یک ماه منتهی به پایان مرداد ماه امسال از واگذاری سهام ایران‌دارو مبلغ ۱۷میلیون ریال سود کسب کرد.

براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، این شرکت در دوره یاد شده هیچ سهامی را تحصیل نکرد. در پرتفوی «دسبحا» سهام بورسی، البرزدارو و ایران‌دارو و سهام غیربورسی سویران، سبحان‌دارو،شیمی درمانی سبحان و کی‌بی‌سی حضور دارند.