گروه بورس- پیش‌بینی درآمد هر سهم قند شیرین خراسان با 34ریال کاهش به طور خالص مبلغ 397ریال اعلام شده است.

بر اساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت در تیر ماه امسال درآمد هر سهم سال مالی منتهی به تابستان امسال را با ۵۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۴۳۱ریال پیش‌بینی کرده بود. «قشرین» دلایل تعدیل اخیر را عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و کاهش تسهیلات دریافتی از بانک‌ها عنوان کرده است. این در حالی است که این شرکت توانست تا پایان دوره ۹ماه منتهی به خرداد ماه به ازای پیش‌بینی سود هر سهم مبلغ ۷۱۸ریال سود محقق کند. این مبلغ معادل ۱۸۱درصد از بودجه این شرکت را پوشش داده است. پیش‌بینی عملکرد قند شیرین خراسان برای سال مالی منتهی به شهریور ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۲درصد کاهش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ۲درصد کاهش، سود عملیاتی ۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۴۹درصد افزایش نشان می‌دهد. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سال مالی ۸۵ شامل مبلغ ۲میلیاردو ۳۴میلیون ریال درآمد حاصل از سود سپرده بانکی و مبلغ ۶میلیارد و ۷۹میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام است. سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده است، با وجود پیگیری‌های انجام شده شرکت سیاست تقسیم سود سال مالی ۸۵ و پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۶ را اعلام کرده است.