ایسنا - با وجود این‌که دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیر رسمی ‌دارای ایراداتی است، اما این دستورالعمل تنها در حد پیشنهاد است که می‌توان به رفع آنها پرداخت. حسین خزلی خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، به دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی‌ و این که در حد پیشنهاد است تا صاحب‌نظران و کارشناسان نظرات خود را در این زمینه اعلام کنند، اشاره کرد و گفت: موارد مختلفی در مورد بندهای این آیین‌نامه وجود دارد، بنابراین باید دید که با وجود اظهار نظرها چه تغییراتی در این دستوالعمل به وجود خواهد آمد.

وی یکی از راهکارهای حل مشکل شرکت‌های زیان‌ده را خرید سهام از سوی سهامداران عمده موجود عنوان کرد و افزود: این بازار به این نیت طراحی شده که سهامداران عمده با خرید سهام سهامداران جزء، تزریق پول از طریق منابع بانکی و افزایش سرمایه به شرکت را داشته باشند و یا این که سهام از سوی سهامداری عمده خریداری شده و با منحل شدن شرکت، به فروش دارایی‌ها بپردازند.

خرازی با اشاره به این که این بازار در راستای برطرف شدن مشکل چند ساله سهامداران خردی که نتوانستند به فروش سهام خود بپردازند، طراحی شده است، ادامه داد: با وجود تابلوی غیررسمی‌، دیگر نماد شرکتی بسته نخواهد بود که ضرر سهامدار جزء را به دنبال داشته باشد. در بورس‌های بزرگ دنیا شرکت‌هایی که زیان انباشته دارند، یا زیان آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است یا چند سال اطلاعات به بورس ارائه نداد‌ه‌اند از بورس اخراج خواهند شد، اما در بورس ما برای آخرین کمک به این شرکت‌ها فرصت ۶ ماهه‌ای به آنها داده خواهد شد تا با اصلاح ساختار به تابلوهای دیگر بورس بازگردند، در غیراین صورت بورس می‌تواند این شرکت‌ها را از بورس اخراج کند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، با بیان این که تابلوی غیررسمی ‌در ایران برای اولین‌بار اتفاق افتاده، بنابراین تجربه‌ای در این زمینه وجود ندارد تا بتوان از آن استفاده کرد، افزود: با توجه به این که این کارها جزو وظایف شرکت بورس است، بنابراین با تشکیل شرکت روی این موضوع تصمیم‌گیری به عمل خواهد آمد.

دبیر کمیته اجرایی شرکت بورس، درباره پذیره‌نویسی عمومی‌ شرکت بورس و این که در این هفته آگهی پذیره‌نویسی منتشر خواهد شد، گفت: در صورت به وجود نیامدن مشکل این پذیره‌نویسی انجام خواهد گرفت.