فارس - سازمان بورس و اوراق بهادار از کلیه کارشناسان بازار سرمایه دعوت کرد تا نظرات و دیدگاه‌ها و ‏پیشنهادهای اصلاحی را در مورد آیین‌نامه اجرایی مرتبط با دستکاری بازار، به این سازمان ارسال کنند.‏ این سازمان اعلام کرده در اجرای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین مجازات ‏برای اشخاصی که اقدامات آنها نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ‏ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند (دستکاری بازار)، ‏در دو فصل مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره و ۲۱ بند، تدوین ‏شده است.

بر همین اساس ‏کلیه کارشناسان، صاحب نظران، مدیران و دست‌اندرکاران بازار سرمایه می توانند از طریق سایت مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه نظرات و پیشنهادهای خود را ارسال کنند.

متن کامل آیین‌نامه پیشنهادی در قسمت قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌های پیشنهادی سایت مرکز ‏تحقیقات و توسعه قرار دارد.‏