گفته‌های بازار: در گروه شیمیایی، شرکت املاح‌معدنی ایران با شایعاتی مبنی بر تعدیل EPS ر۱۱۶۰ریالی تا ۱۸۰۰ریال مواجه بود. سهامداران می‌گفتند، شرکت مزبور تحت ارزش دارایی‌‌ها به زودی تعدیل EPS خواهد داد.

شنیده‌های ما: شرکت تعدیل EPS تا ۱۸۰۰ریال را بسیار اغراق‌آمیز می‌داند، اما در عین حال خبر تعدیل پیش‌بینی سود را تکذیب هم نمی‌‌کند. «شاملا» درباره دارایی شرکت توضیح می‌دهد که ما معدنی حاوی سولفات سدیم در اختیار داریم که ۵میلیون تن ذخیره قطعی دارد و تا ۲۰سال آینده جواب می‌دهد. ارزش این معدن که فقط شرکت مجوز به بهره‌برداری از آن است بالای ۵۰میلیارد تومان است، در حالی که ارزش بازار سهام «شاملا»، ۴۸میلیارد تومان است. اگر قرار باشد تعدیلی در EPS شرکت رخ دهد پس از گزارش ۶ماهه خواهد بود.