گروه بورس‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره یک ماه منتهی به مرداد ماه امسال مبلغ 96هزار و 1/241میلیون ریال سهام تحصیل کرد.

براساس اطلاعیه سرپرست نظارت برناشران اوراق بهادار، «وصنا» در دوره یادشده سهام شرکت‌های مارگارین، پارس‌دارو، پتروشیمی خارک، ریخته‌گری ایران، داروسازی فارابی، بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، توسعه صنایع بهشهر و قند هگمتان را به پرتفوی خود افزود.
همچنین در همین دوره مبلغ شش‌هزار و 1/248میلیون ریال سهام حاضر در پرتفوی خود را واگذار کرد.
از جمله شرکت‌های واگذار شده می‌توان به سهام ملی سرب و روی، سرمایه‌گذاری بازنشستگی، سرمایه‌گذاری سپه، سخت آژند، گروه بهمن، ایران خودرو، تایدواتر خاورمیانه و قند هگمتان اشاره کرد.
این شرکت در گروه واسطه‌گری مالی با افزایش 5/42درصدی ارزش بازار پایان دوره نسبت به بهای تمام شده پایان دوره مواجه شد. در دوره یک ماه منتهی به پایان مرداد ماه سال جاری، ارزش بازار گروه مواد و محصولات شیمیایی در پایان دوره مزبور در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای ماه معادل 9/19درصد رشد را تجربه کرد.
بهای تمام‌شده سهام شرکت خارج از بورس پرتفوی «وصنا» برای این دوره مبلغ ۱۶۸میلیارد و ۴۱میلیون ریال اعلام شده است.صنایع شیر ایران و مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر عمده‌ترین سهام شرکت‌های غیربورسی پرتفوی «وصنا» را شامل می‌شوند.
«وصنا» برای سال جاری سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را نسبت به سال مالی قبل با 30درصد افزایش پیش بینی کرده است. همچنین این شرکت با سرمایه 500میلیارد ریال، پیش‌بینی درآمد هر سهم را مبلغ 201ریال به بازار اعلام کرده است. جدول بالا نسبت‌های نقدینگی شرکت را در 5سال گذشته نشان می‌دهد.