گروه بورس- پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با 117ریال کاهش به طور خالص مبلغ 383ریال اعلام شد.

براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت تیرماه امسال با ۲۰۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال سرمایه، درآمد هر سهم را مبلغ ۵۰۰ریال پیش‌بینی کرده بود که علت تعدیل را کاهش مقدار تولید و فروش به دلیل عدم بهره‌برداری از ماشین‌آلات جدید و کاهش نرخ فروش به دلیل رقابت و عدم کشش بازار و افزایش نرخ مواد اولیه عنوان کرده است.
«پارتا» توانست تا پایان دوره سه ماه منتهی به خردادماه با تحقق 76ریال سود به ازای هر سهم معادل 20درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را پوشش دهد. پیش‌بینی عملکرد آرتاویل تایر برای سال مالی 85 نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش 36درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته 42درصد افزایش، سود عملیاتی 30درصد افزایش و سود خالص پس از کسر مالیات 18درصد افزایش داشته است. با توجه به مجمع عمومی فوق‌العاده شهریور 83 در نظر است از محل سود سال 84 و آورده نقدی صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 202میلیارد و 500میلیون ریال به 405میلیارد ریال (معادل 100درصد) افزایش یابد.
هیات‌مدیره تصمیم دارد سود قابل تقسیم سال ۸۵ بین صاحبان سهام را معادل ۱۰۰درصد (بعد از کسورات قانونی) به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.
شرکت اعلام کرده است طرح توسعه افزایش ظرفیت شرکت از 25هزار تن به 35هزار تن با برآورد سرمایه‌گذاری 260میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری انجام شده تاکنون به مبلغ 223میلیارد و 772میلیون ریال و 86درصد پیشرفت کار در دست انجام دارد و از اسفندماه سال 85 به بهره‌برداری می‌رسد.
شرکت پیشتر تاریخ بهره‌برداری طرح را شهریور ماه ۸۵ اعلام کرده بود. در ضمن شرکت اعلام کرده است که طرح دیپینگ نخ تایر با برآورد سرمایه‌گذاری ۱۱۰میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری انجام شده تاکنون به مبلغ ۹۳میلیارد و ۱۱۹میلیون ریال با پیشرفت کار ۸۴درصد را در دست اجرا دارد و زمان بهره‌برداری شهریور ۸۵ اعلام شده است.