گروه بورس- هیات مدیره سیمان شمال در نظر دارد، برای امسال مبلغ ۸۰۰‌ریال سود به ازای هر سهم جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند امسال را با ۱۸۳میلیارد و ۷۷۲‌میلیون ریال سرمایه به طور خالص مبلغ یک‌‌هزار و ۱۱۸‌ریال پیش‌بینی کرده است. «سشمال» تا پایان دوره سه ماه منتهی به

خرداد ماه توانست با تحقق ۲۰۰‌ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۸‌‌درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش دهد. همچنین پیش‌بینی عملکرد سیمان شمال را برای امسال در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل از ۴‌درصد کاهش فروش، ۱۲‌درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۲۰‌درصد کاهش سود عملیاتی و ۴‌درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است. این در حالی است که سیمان شمال خرداد ماه امسال پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال را یک‌هزار و ۱۲۲‌ریال اعلام کرده بود که با وجود عدم تغییر پیش‌بینی درآمد هر سهم، جزییات پیش‌بینی، تغییراتی با اهمیت داشته که شرکت دلایل آن را عنوان نکرده است. این شرکت طرح افزایش ظرفیت سیمان خاکستری را از ۲‌هزار و ۲۰۰‌تن به ۴‌هزار تن کلینکر در روز با ۶۱۳‌میلیارد و ۶۴۶‌میلیون ریال در دست اجرا دارد که برآورد می‌شود طی سال ۸۶‌ به بهره‌برداری برسد. سیمان شمال تاکنون با ۷۳‌درصد پیشرفت از مراحل اجرایی طرح مبلغ ۴۴۷‌میلیارد و ۹۲۴‌میلیون ریال سرمایه‌گذاری کرده است.