گروه بورس - ایران خودرو توانست تا پایان خرداد ماه امسال با تحقق ۲۲۵ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۹درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش دهد. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند امسال را با چهار هزار و ۵۰۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ یک هزار و ۲۰۴ ریال پیش‌بینی کرده است. سود سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در سال مالی ۸۵ مبلغ ۳هزار و ۵۰۰میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۷۷۸ ریال) معادل ۶۵درصد از سود پس از کسر مالیات شرکت را تشکیل می‌دهد. شرکت دلایل تغییرات را ناشی از افزایش تعداد فروش و تغییر در ترکیب فروش، کاهش بهای تمام شده به‌دلیل کاهش ارزبری محصولات با توجه به افزایش بخش ساخت داخل و کاهش سود و حقوق گمرکی و بهای مواد و قطعات مصرفی، افزایش هزینه‌های مالی به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی، افزایش هزینه‌های عملیاتی به‌دلیل افزایش هزینه‌های توزیع و فروش و کاهش خالص درآمد (هزینه‌)های متفرقه به‌دلیل کاهش درآمدهای متفرقه غیرعملیاتی اعلام کرده است. به‌موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۸ تیر ماه امسال اجرای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴هزار و ۵۰۰میلیارد ریال به‌مبلغ ۶هزار و ۵۲۵میلیارد ریال (معادل ۴۵درصد) به هیات مدیره تفویض شد.