گروه بورس‌ـ‌ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی افزایش سرمایه از مبلغ یک‌هزار و ۸۲۰میلیاردریال به مبلغ ۳هزار و ۶۴۰میلیارد ریال، معادل ۱۰۰درصد از محل مطالبات و آورده نقدی را در دست بررسی دارد. براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، این شرکت در پایان سال مالی منتهی به خرداد ماه امسال با تحقق ۱۸۵ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۰۰درصد از پیش بینی درآمد هر سهم خود را پوشش داد.

این در حالی است که «وپترو» فروردین ماه امسال با یک‌هزار و ۸۲۰میلیارد ریال سرمایه درآمد هر سهم را مبلغ ۲۰۲ریال پیش بینی کرده بود و دلایل تعدیل را کاهش سود برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، فروش بخشی از سهام شرکت‌ پتروشیمی غدیر، برگشت بخشی از ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با توجه به نرخ‌های تاریخ گزارشگری (۳۱/۳/۸۵)، احتساب زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی، احتساب مالیات مربوط به درآمدهای غیرعملیاتی مشمول مالیات اعلام کرده است.

هیات‌مدیره «وپترو» تصمیم دارد سود قابل تقسیم سال ۸۵ را حدود مبلغ ۱۲۰ریال به ازای هر سهم به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند. شایان ذکر است که شرکت سود قابل تقسیم سال ۸۵ را معادل ۹۰درصد سود خالص اعلام کرده بود که دلیل این تغییر را شناسایی ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در برخی از شرکت‌های تابعه که منجر به کاهش سود قابل تخصیص براساس سود و زیان تلفیقی اعلام کرده است. این در حالی است که از نظر این شرکت کاهش ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دائمی تلقی نشده و ذخیره‌ای از این بابت در حساب‌های شرکت اصلی منظور نشده است. پیش‌بینی عملکرد «وپترو» برای سال مالی منتهی به تیر ماه ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۴۲درصد کاهش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها ۷۲درصد کاهش، سود عملیاتی ۶۳درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۶۴درصد کاهش داشته است.