گروه بورس- مجمع عمومی به طور فوق‌العاده شرکت گسترش خدمات کشاورزی (سهامی عام) پنج‌شنبه گذشته در محل دفتر این شرکت برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، مجمع «تکشا» با حضور ۹۳‌درصد از صاحبان سهام رسمیت یافت و کاظم‌اکبری به نمایندگی از سرمایه‌گذاری سعدی ریاست جلسه را عهده‌‌دار شد و مسعود سالاری به نمایندگی از سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر و صمصام‌غنیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری شاهد هم ناظران جلسه بودند و رحیم پرستو، مدیر عامل شرکت هم منشی جلسه بود.

بنابراین گزارش، مجمع فوق‌العاده تکشا با موضوع افزایش سرمایه وارد دستور جلسه شد و افزایش سرمایه این شرکت از ۵ میلیارد به ۱۵‌میلیارد ریال با تایید سازمان بورس به تصویب حاضران رسید میزان این افزایش سرمایه ۳۰۰‌درصد پیش‌بینی شده بود که ۲۰۰‌درصد آن به تایید سازمان بورس رسیده است. براساس این گزارش، «تکشا» EPS خود برای سال ۸۵ را ۱۸۳۶‌ریال پیش‌بینی کرده است که از این میزان ۸/۱۰‌درصد طی سه ماه اول سال پوشش داده شده است.

افزایش سرمایه تکشا از محل سود انباشته سهامداران جزء و آورده نقدی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود که نماد تکشا در هفته‌جاری در بورس باز می‌شود. این شرکت ۵‌ میلیون سهم دارد که با افزایش سرمایه ۲۰۰‌ درصدی به ۱۵‌میلیون سهم می‌رسد.

سرمایه‌گذاری سعدی با ۱۲/۴۶‌درصد، سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با ۷۴/۳۷‌درصد و رحیم پرستو با ۷۱/۸‌درصد سهامداران عمده شرکت محسوب می‌شوند، حدود ۸‌درصد سهام شرکت هم در اختیار سایران است.‌