گروه بورس - شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان با یک هزار میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال‌مالی منتهی به تابستان امسال را به طور خالص ۳۷۳ریال اعلام کرد. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، هیات‌مدیره بین‌المللی توسعه ساختمان در نظر دارد ۳۰درصد سود قابل تقسیم خود را برای سال‌مالی منتهی به پایان نیمه نخست امسال به مجمع عمومی سالانه پیشنهاد کند.

بنابراین گزارش در خصوص روش شناسایی درآمد، شرکت پس از پیش‌فروش واحدهای در حال ساخت، با توجه به درصد تکمیل و پیشرفت فیزیکی هر پروژه، نسبت به شناسایی فروش همچنین قیمت تمام‌شده آنها اقدام کند.

پیش‌بینی عملکرد «ثاخت» برای سال‌مالی منتهی به شهریور ماه در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از فروش مبلغ ۵۸۳میلیارد و ۸۳۶میلیون ریال افزایش، بهای تمام‌شده واحدهای فروش‌رفته ۲۸۵میلیارد و ۳۹۹میلیون ریال افزایش، سود عملیاتی ۲۹۸میلیارد و ۲۵۵میلیون ریال افزایش و سود پس از کسر مالیات ۸۶میلیارد و ۸۷۷میلیون ریال افزایش نشان می‌دهد. شرکت دلایل تغییرات را فروش برج بین‌الملل تهران با توجه به پیشرفت فیزیکی و امید به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۸۵ اعلام کرده است.

این شرکت، خردادماه امسال درآمد هر سهم امسال را مبلغ یک‌هزار و ۸۷ریال پیش‌بینی کرده بود که به بازار منعکس نشد. «ثاخت» دلایل تعدیل مزبور را رکود بازار مسکن در سال گذشته اعلام کرده بود.