گروه بورس - رضا معظمی: شاخص کل بورس اوراق بهادار روز گذشته تحت تاثیر جمع‌آوری بخشی از صف‌های فروش موجود در بازار، افت ۴/۱ واحدی را تجربه کرد. دیروز شاخص تحت تاثیر تشکیل صف‌های خرید برای نمادهای تراکتورسازی ایران و باما با تاثیر مثبت ۳/۱ واحدی و به‌رغم تاثیر منفی ۱۶/۱ واحدی آغاز معاملات سهام ایران خودرو توام با صف فروش برای این شرکت در مجموع رشد ۲۲/۱ واحدی را شاهد بود.

عرضه سهام به میزان صف خرید ایران ارقام نیز با تاثیر مثبت ۱۳/۰ از دلایل دیگر آغاز مثبت شاخص بود.

بازار در ساعت اول معاملات شاهد رشد قیمت سهام دو سهم چادرملو و معادن و فلزات بود.

چادرملو با تاثیر مثبت ۴/۱ واحد و معادن و فلزات با تاثیر ۰۶/۲ واحد مثبت موجب شدند تا شاخص کل در ساعت ۱۰ با رشد ۳ واحدی مواجه شود.

بازار در ساعت ۹ و ۳۸ دقیقه نیز شاهد معامله یک بلوک ۱۵۷/۱میلیون سهمی پتروشیمی خارک در نرخ ۱۲هزار و ۴۴ریال بود.

از ساعت دوم معاملات، بازار شاهد افت شاخص کل به دلیل افزایش معاملات سهام دارای صف فروش بود. ۵۸/۰واحد تاثیر منفی معاملات منفی تایدواتر خاورمیانه، ۲۹/۱واحد تاثیر منفی معاملات سهام ایران‌خودرو و ۴/۱واحد تاثیر منفی خرید بخش عمده‌ای از صف فروش بانک پارسیان موجب شد شاخص در ساعت ۱۱ به ۲۹/۱واحد رشد بسنده کند.

بازار در ساعت ۱۱ و ۲۲دقیقه شاهد جابه‌جایی یک بلوک ۴/۱۳میلیونی سرمایه‌گذاری سپه در نرخ یک‌هزار ریال بود. ۱۷دقیقه بعد نیز یک بلوک دیگر سهام سرمایه‌گذاری سپه به همین تعداد در بازار معامله شد.

در ساعت ۱۱ و ۳۳دقیقه یک بلوک ۳/۲میلیون سهمی کارخانجات داروپخش در نرخ ۶هزار و ۳۰۰ریال در بازار دادوستد شد. شاخص در نهایت نخستین روز کاری را با افت ۳۹/۱واحدی به پایان برد. جمع‌آوری صف فروش کربن با تاثیر ۲۱/۰ واحد و سرمایه‌گذاری پتروشیمی با تاثیر ۴/۱واحد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با تاثیر بود. چادرملو با تاثیر مثبت ۴/۱واحد و معادن و فلزات با تاثیر ۰۶/۲واحد مثبت موجب شد تا شاخص کل در ساعت ۱۰ با رشد ۳واحدی مواجه شود.

بازار در ساعت ۹ و ۳۸دقیقه نیز شاهد معامله یک بلوک ۱۵۷/۱میلیون سهمی پتروشیمی ۸۲/۰واحد به همراه افزایش تاثیر منفی بانک پارسیان به ۴/۳واحد، مهم‌ترین دلایل رقم خوردن این شرایط در بازار دیروز بود.