گروه بورس - شرکت تولیدی گازلوله با تحقق ۶۱ ریال سود به ازای هر سهم در پایان دوره سه ماه منتهی به خرداد ماه تنها معادل ۱۲درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش داده است. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تولیدی گازلوله درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال جاری با سرمایه ۲۲۵میلیارد ریال، ۵۲۷ ریال پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۸۵، شرکت تولیدی گازلوله در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب در فروش ۱۵۶درصد افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۴۳درصد افزایش، سود عملیاتی مبلغ ۵۳میلیارد و ۲۰۷میلیون ریال افزایش و سود پس از کسر مالیات ۴۱درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش «پلوله» مبلغ ۱۹میلیارد و ۴۶۴میلیون ریال (به ازای هر سهم ۸۷ ریال) خالص درآمدها (هزینه‌ها)ی متفرقه سال مالی ۸۵ (معادل ۱۶درصد از کل سود) ناشی از درآمد حاصل از واگذاری زمین، ساختمان و تاسیسات به شرکت لوله‌های دوجداره قدر (شرکت تابعه) است که در حال حاضر این دارایی‌ها به صورت استیجاری در اختیار شرکت لوله‌های دوجداره قدر است.

همچنین این شرکت جزییات مبلغ ۸۵میلیارد و ۸۳۷میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۳۸۱ ریال) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ مربوط به سال مالی ۸۵ را سود حاصل از شرکت لوله‌های دوجداره قدر (به مبلغ ۲۱میلیارد و ۵۸۶میلیون ریال) سود حاصل از شرکت سلسله آسیا حیات کرمان (به مبلغ ۱۰میلیارد و ۱۵۸میلیون ریال) سود حاصل از شرکت شیمیایی فرآورده‌های قشم (به مبلغ ۵۳میلیارد و ۹۹۴میلیون ریال) و سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها (به مبلغ ۱۰۰میلیون ریال) اعلام کرده است.

درآمد حاصل از فروش تولید گازلوله در سه ماه منتهی به خرداد ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲درصد افزایش داشت که این مقدار ۱۷درصد از کل سال را پوشش داده است. همچنین براساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ماه منتهی به خرداد ۸۵ گاز لوله، نسبت‌های نقدینگی این شرکت که شامل نسبت جاری و نسبت‌ آنی است، به ترتیب ۸۹/۰ و ۷/۰مرتبه بوده است. همچنین نسبت‌های سودآوری شرکت به ترتیب شامل ۱۴درصد سود ناخالص و ۲۸درصد سود خالص بوده است.