گروه بورس- شرکت درین کاشان درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۸۵‌ با سرمایه ۶‌میلیارد ریال مبلغ ۴۲۸‌ریال پیش‌بینی کرد. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران«کدری» پیش‌بینی درآمدهای متفرقه در سال مالی ۸۵ را مبلغ ۲‌میلیارد ریال (۳۳۳‌ریال به ازای هر سهم) معادل ۷۸‌درصد از سود خالص است که البته جزییات آن ارائه نشده است.

همچنین پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۸۵ در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل به ترتیب در فروش ۱۸‌درصد افزایش، دربهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۰‌درصد افزایش، در سود عملیاتی مبلغ ۲‌میلیارد و ۶۷۶‌میلیون ریال افزایش و سود پس از کسر مالیات ۲۵۱‌درصد افزایش داشته است.

بنابراین گزارش هیات مدیره این شرکت درنظر دارد سرمایه شرکت را از مبلغ ۶‌میلیارد ریال به ۳۰‌میلیارد ریال (معادل ۴۰۰‌درصد)‌ از محل آورده نقدی سهامداران جهت خارج شدن از ماده مشمولیت ۱۴۱‌ اصلاحیه قانون تجارت افزایش دهد.

مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده سال ۱۳۸۴‌ مانده زیان‌ انباشته شرکت مبلغ (۲۲‌میلیارد و ۸۴۸‌میلیون ریال ۳‌هزارو ۸۰۸‌ریال به ازای هر سهم) و بیش از ۸/۳‌برابر سرمایه ثبت شده شرکت است، لذا شرکت مشمول ماده ۱۴۱‌ اصلاحیه قانون تجارت شده است.