گروه بورس - شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت وضعیت پرتفوی خود را منتشر کرد. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران وضعیت پرتفوی «ونفت» در تیرماه امسال شامل ۶۲درصد فرآورده‌های نفتی، ۱۳درصد فلزات فابریکی، ۸درصد وسایل نقلیه موتوری، ۴درصد ساختمان، ۴درصد ماشین‌آلات و تجهیزات ۳درصد ساختمان و ۶درصد سایر اقلام بود.

در این دوره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت با تحصیل سهام پتروشیمی آبادان با بهای تمام شده به مبلغ ۸۴میلیون ریال توانست ۸۴میلیون ریال به ارزش کل بازار پرتفوی خود بیافزاید. همچنین این شرکت با واگذاری سهام فنرسازی خاور با ۶۳میلیون ریال ضرر مواجه شد. ارزش بازار جمع سرمایه‌گذاری در سهام «ونفت» با سرمایه‌گذاری در سهام ۷ شرکت بورسی تا پایان دوره یک ماه منتهی به تیرماه در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای دوره آن ۶۳درصد رشد نشان می‌دهد. به این ترتیب خالص ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری صنعت نفت طی ماه گذشته به ازای هر سهم براساس ۵۷۱میلیارد و ۲۲۹میلیون ریال سرمایه مبلغ ۴۶۸ ریال بود.

همچنین سرمایه‌گذاری صنعت نفت در تیرماه امسال سهام ۲۶ شرکت غیربورسی را با ۱۲۵میلیارد و ۶۵۶میلیون ریال بهای تمام شده در صورت وضعیت پرتفوی خود داشت.