گروه بورس- درآمد هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۸۵ با سرمایه ۷۵۰‌میلیارد ریال مبلغ ۱۱۱‌ریال به طور خالص پیش‌بینی شده است. به گزارش بورس و اوراق بهادار تهران، «وبیمه» پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی مذبور را با سرمایه ۵۰۰‌میلیارد ریال در ۲۶‌ شهریور ماه ۸۴ مبلغ ۲۵۰‌ریال و با سرمایه ۷۵۰‌میلیارد ریال در بهمن ماه ۸۴ و اردیبهشت ماه ۸۵ مبلغ ۱۹۲‌ریال اعلام کرده بود.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، دلایل این تعدیل را به طور عمده کاهش درآمد حاصل از فروش سرمایه‌‌گذاری‌ها با توجه به شرایط فعلی بازار، کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با توجه به اختصاص منابع نقدی در نظر گرفته شده است. در این خصوص جهت سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، کاهش مبلغ هزینه استهلاک برآوردی ساختمان‌های اداری شرکت و تصمیم شرکت در خصوص فروش دو دستگاه از ساختمان‌های اداری و خرید یک دستگاه ساختمان جدید از حمل منابع حاصله اعلام کرده است.بنابراین گزارش، پیش‌بینی عملکرد «وبیمه» برای سال مالی مذبور در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با ۳۰‌درصد کاهش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها با مبلغ ۷۲میلیارد و ۵۲۴میلیون ریال کاهش سود عملیاتی با ۴۳درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات با ۲۱درصد کاهش مواجه شده است. همچنین درآمدهای متفرقه سال‌مالی مزبور به مبلغ ۲۳میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال به ازای هر سهم مبلغ ۳۱ریال و معادل ۲۸درصد از کل سود خالص سال ۸۵ شامل سود حاصل از فروش دو دستگاه ساختمان اداری است.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، سود حاصل از سایر فعالیت‌ها را سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت اعلام کرده است. همچنین هیات‌مدیره «وبیمه» در نظر دارد، تقسیم ۹۰درصد سود خالص سال‌مالی جاری به مجمع عمومی عادی سالانه را به مجمع پیشنهاد دهد.