ایسناـ اگر اساسنامه شرکت بورس تا پایان این هفته تصویب شود احتمالا لازم به تمدید مدت نیست، در غیر این صورت ممکن است هیات موسس به فرصت بیشتری برای تشکیل شرکت بورس نیازمند باشد. محمدرضا رهبر، عضو هیات اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار، با بیان این مطلب درباره تغییر برخی از بندهای اساسنامه شرکت بورس گفت: این اساسنامه در سایت بورس جهت نظرخواهی از همه کارگزاران درج شده و در نهایت یک اساسنامه مورد تایید کارگزاران به سازمان ارائه شده است.

وی با اشاره به این که سازمان اساسنامه‌ای را تنظیم کرد که این اساسنامه در ۹۰‌درصد موارد مشکلی با اساسنامه پیشنهادی نداشت، خاطرنشان کرد: در رابطه با موضوع اختیارات و انتقال سهام و افزایش سرمایه تغییراتی را سازمان، مورد نظرش بود که هیات اجرایی نظرات خود را در مورد اساسنامه پیشنهادی به سازمان ارائه داد. امیدواریم تا پایان این هفته و یا هفته آینده اساسنامه شرکت بورس با اصلاحات موردنظر با توجه به برخی از نظرات اصولی کارگزاران به هیات اجرایی که ترکیبی از نهادهای فعال بازار مالی و کارگزاران هستند، نهایی و تصویب شود.

عضو هیات اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار تاکید کرد: پس از تصویب باید هیات اجرایی زمینه لازم را برای پذیره‌نویسی سهام فراهم کند و سپس پذیره‌نویسی انجام گیرد. بانک مربوطه انتخاب شده، همچنین اساسنامه به رویت کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند، باید برسد و امید نامه تنظیم خواهد شد. این امیدنامه بازگوکننده اهداف و مواردی است که همه سرمایه‌گذاران لازم است از آن اطلاع داشته باشند.

وی درباره تغییرات در اساسنامه شرکت بورس و این که تغییرات زیادی داده نخواهد شد، گفت: البته اساسنامه می‌تواند بعدا نیز تغییر پیدا کند، یعنی براساس ضرورت و نیاز اگر شرکت تشخیص دهد می‌تواند با تشکیل مجمع عمومی‌ فوق‌العاده تغییرات موردنظر را انجام دهد، سپس سازمان هم بر تغییرات صحه گذاشته و اساسنامه مجددا تغییر پیدا کند.