گروه بورس- کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در پایان دوره سه‌ماه منتهی به خردادماه به ازای هرسهم مبلغ ۸۸ریال زیان محقق کرد.

براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هرسهم سال مالی منتهی به اسفند امسال را با ۵۱میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۹۸ریال پیش‌بینی کرده است.

پیش‌بینی عملکرد «کسعدی» برای سال مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱۰۷درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ۶۸درصد افزایش، سود عملیاتی مبلغ ۱۸میلیارد و ۳۸میلیون ریال افزایش و سود پس از کسر مالیات مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۳۳میلیون ریال افزایش نشان می‌دهد. شرکت دلایل تغییرات را عمدتا ناشی از تغییر سیاست‌ فروش در بازار داخلی و صادراتی، تولید و فروش محصولات با ابعاد جدید، افزایش متوسط نرخ فروش، افزایش هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات، کاهش میزان وام‌های دریافتی، کاهش تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و عدم وجود هزینه‌های بازخرید نیرو‌های مازاد در سال ۸۵ عنوان کرده است.