گروه بورس- سیمان اردبیل و آهک آذرشهر توانست تا پایان دوره سه‌ماه منتهی به خردادماه با تحقق ۴۱۵ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۴درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را پوشش دهد. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند امسال را با ۷۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ‌ یک‌هزار و ۷۴۹ریال پیش‌بینی کرده است.این در حالی است که عملکرد «ساربیل» برای سال مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد سال مالی قبل با ۹درصد کاهش فروش، ۲درصد کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۱۳درصد کاهش سود عملیاتی و ۲۶درصد کاهش سود پس از کسر مالیات پیش‌بینی شده است.

سیمان اردبیل و آهک آذرشهر دلایل تغییرات را کاهش تولید و فروش ناشی از توقف کوره به مدت ۳ماه (از ابتدای تیرماه تا پایان شهریورماه ۸۵) جهت انجام عملیات بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت کوره، کاهش هزینه‌های عملیاتی به دلیل اتمام اجرای طرح جامع سیمان و پایان معافیت مالیاتی شرکت در خردادماه ۸۵ اعلام کرده است.

«ساربیل» طرح افزایش ظرفیت کوره و خط ترانسپورت موادخام با برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به مبلغ ۱۱۰میلیارد ریال را در دست اجرا دارد که در این رابطه تاکنون مبلغ ۵/۹۹میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است. مطابق اطلاعات دریافتی تاریخ برآوردی بهره‌برداری از طرح یاد شده سال ۸۵ اعلام شده است.