گروه بورس- شرکت سیمان بهبهان طرح افزایش ظرفیت به میزان ۹۰۰تن را با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۷۵میلیارد و ۹۶۸میلیون ریال در دست اجرا دارد. براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، فاز اول طرح مزبور به میزان ۲۰۰تن در ۹ ماه منتهی به پایان خردادماه امسال انجام شد و فاز دوم آن به میزان ۷۰۰تن نیز در دی‌ماه ۸۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.«سبهان» درآمد هرسهم برای سال مالی منتهی به پایان شهریورماه امسال را با سرمایه ۵۵میلیارد ریال، مبلغ یک‌هزار و ۸۵۷ریال پیش‌بینی کرده است.پیش‌بینی عملکرد «سبهان» برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه امسال در مقایسه با عملکرد واقعی دوره مالی ۱۱ماه منتهی به پایان شهریور سال ۸۴ به ترتیب فروش ۵درصد کاهش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۵درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۵درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۲۴درصد کاهش نشان می‌دهد.به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در مهرماه ۸۳ پایان سال مالی شرکت از پایان مهر‌ماه به پایان شهریورماه تغییر یافت و مقرر شد اولین دوره مالی جدید شرکت به صورت ۱۱ماهه، از ابتدای آبان‌ماه ۸۳‌ آغاز و شهریورماه ۸۴ به پایان برسد.