گروه بورس- شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران توانست با ۴۳درصد افزایش در درآمد حاصل از فروش محصولات خود طی سه ماه منتهی به پایان خردادماه امسال ۲۱درصد از پیش‌بینی بودجه خود را محقق کند. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، این شرکت پیش‌بینی کرده است تا پایان امسال ۴۴۱میلیارد و ۳۱میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشته باشد.

این شرکت درآمد هر سهم خود را برای امسال با سرمایه ۱۳۵میلیارد ریال مبلغ ۲۴۹ریال پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی عملکرد «فلوله» در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال قبل به ترتیب در فروش ۳۶درصد افزایش، بهای تمام شده ۴۳درصد افزایش، سود عملیاتی ۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین هیات مدیره «فلوله» در نظر دارد تقسیم مبلغ ۲۲۰ریال به ازای هر سهم از سود عملکرد سال مالی ۸۵ را به مجمع عادی سالانه پیشنهاد کند.

براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرده است، طرح کارخانه لوله‌ریزی و خط قالب‌گیری شوفاژ با برآورد سرمایه‌گذاری ۲۷۱میلیارد و ۹۳۴میلیون ریال و زمان بهره‌برداری در مهرماه سال‌جاری در حال انجام است.

همچنین این شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۳۵میلیارد ریال به مبلغ ۲۹۰میلیارد ریال طی چند مرحله از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش دهد.