گروه بورس- هیات‌ مدیره نورد و تولید قطعات فولادی در نظر دارد افزایش سرمایه به میزان ۵۰درصد از محل سود تقسیم نشده و مطالبات سهامداران را پس از کسب مجوز سازمان بورس و تصویب مجمع اجرا کند. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند امسال را با ۴۰ میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۳۲۱ ریال پیش‌بینی کرده است که تا پایان خرداد ماه امسال با تحقق ۸۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۵درصد از پیش‌بینی سود هر سهم را پوشش داده است.همچنین پیش‌بینی عملکرد «فنورد» برای امسال در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل از ۳۷درصد افزایش فروش، ۳۷درصد افزایش بهای تمام شده، ۳۱درصد افزایش سود عملیاتی و ۱۰درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است.هیات‌مدیره نورد و تولید قطعات فولادی در نظر دارد ۵۰درصد از سود پیش‌بینی‌ شده سالانه را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.براساس اطلاعات ارائه شده شرکت اعلام کرده است طرح نوسازی و بازسازی نورد با ۷۰درصد پیشرفت کار و هزینه‌های انجام شده به مبلغ ۲۷میلیارد و ۹۶۱میلیون ریال در پایان آبان ماه ۸۵ به بهره‌برداری خواهد رسید. شرکت در اطلاعات قبلی درصد پیشرفت کار را ۸۰درصد و تاریخ بهره‌برداری را در تیرماه ۸۵ اعلام کرده بود.