گروه بورس- پیش‌بینی سود پس از کسر مالیات معدنی دماوند برای امسال در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل ۳۲۳درصد افزایش یافت. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم امسال را با ۱۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۲۰۰ریال پیش‌بینی کرده است. هیات‌مدیره تصمیم دارد مبلغ یک‌‌میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۵۰ریال) را به عنوان سود تقسیمی سال ۱۳۸۵ صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند. شرکت اعلام کرده است با توجه به عملیات گسترده باطله‌برداری و اصلاح جبهه کار در معدن برقره گل در سال ۸۴ و همچنین انجام عملیات اکتشافی در معدن مذکور که منجر به شناسایی و دستیابی به ذخایر جدید وقابل برداشت ماده معدنی شده است، در حال حاضر عملیات استخراج از رگه ماده معدنی آغاز شده و با عنایت به گسترش عملیات بازسازی ماشین‌آلات خط تولید در کارخانه کنسانتره سرب دونا که در زمینه افزایش ۲۰۰درصدی کنسانتره تمهیدات لازم به عمل آمده و با توجه به افزایش قیمت سرب در بازارهای جهانی، با جمیع جهات فوق در سال مالی۸۵ قادر به پوشش پیش‌بینی سود خود به مبلغ ۲۰۰ریال خواهد بود.