گروه بورس ـ شرکت صنایع مس شهید باهنر مبلغ ۲۷۹ریال به ازای هر سهم بر پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری خود افزود.

به گزارش خبرنگار ما، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال را مبلغ ۳۶۱ریال اعلام کرده بود که با تعدیل یاد شده این پیش‌بینی به مبلغ ۶۴۰ریال افزایش یافت.

شرکت در اطلاعیه جدید خود پیش‌بینی‌های سال ۸۵ را نسبت به اطلاعیه منتشر شده در اردیبهشت‌ماه امسال به ترتیب در زمینه فروش با ۳۰درصد افزایش، بهای تمام شده با ۲۷درصد افزایش، سود عملیاتی با ۶۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات با ۷۸درصد افزایش تغییر داد.

بنابر اطلاعات ارسالی از سوی شرکت حاشیه سود خالص و ناخالص «فباهنر» با احتساب پیش‌بینی جدید فروش شرکت، به ترتیب معادل ۵۴/۶درصد و ۰۳/۱۲درصد هستند.