شورای پول و اعتبار بند ۳-۱۸ از دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد. به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت «و ابطال آن» از دستورالعمل حساب‌جاری از متن بند ۳-۱۸ دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح کرد: ۳-۱۸: ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنابه دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام کند. در این صورت، بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌کند.

تبصره: چنانچه ذی‌نفع چک، شخص حقوقی دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام می‌کند.

در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به اینکه وفق ماده ۲ قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به‌عنوان یکی از روش‌های رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به‌عنوان یکی دیگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی، به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه کرد:

۷-۱۸: ارائه‌ نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح موضوع ماده ۱۸۳ از «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مبنی‌بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن.