گروه بنگاه‌ها - طی مراسمی با حضور معتمدان، مشتریان و مدیران بانک اقتصادنوین، جدیدترین شعبه این بانک در شهر تبریز افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، شعبه استاد شهریار تبریز دویست و هشتادمین واحد این بانک است که به شبکه گسترده واحدهای این بانک در سراسر کشور می‌پیوندد.
شعبه استاد شهریار بانک اقتصادنوین تحت پوشش سرپرستی منطقه یک استان‌ها قرار دارد. در حال حاضر، ۲۲ واحد بانک اقتصادنوین در سرپرستی منطقه یک استان‌ها خدمات نخستین بانک خصوصی را به هموطنان عزیز ارائه می‌کنند. واحدهای ارتش، دارایی، ۱۷ شهریور، ولیعصر و مسجد کبود پنج واحد بانک اقتصادنوین در شهر تبریز است که با راه‌اندازی شعبه استاد شهریار، دسترسی به خدمات این بانک در شهر تبریز بیش از پیش تسهیل خواهد شد.
بنابر این گزارش شعبه استاد شهریار بانک اقتصادنوین به آدرس تبریز، سه‌راه ولیعصر، پلاک ۶ آماده ارائه خدمت به هموطنان عزیز در این شهر است.