با توجه به نقش بسیار مهمی که روسا و کارکنان شعب بانک‌ها در جلب رضایت مشتریان و موفقیت بانک‌ها ایفا می‌کنند می‌خواستم از طریق روزنامه وزین دنیای اقتصاد مراتب تشکر و قدردانی خود را از برخوردهای بسیار شایسته، محترمانه و مشکل‌گشای آقای جعفری رییس شعبه فلکه اول صادقیه بانک ملت و کارکنان شعبه با مشتریان ابراز داشته تشویق این قبیل خدمتگزاران نظام بانکی را از مدیریت محترم بانک ملت خواستار شوم. آقای جعفری قبلا هم در شعبه بانک ملت شهرآرا خاطره بسیار خوبی از کردار و حسن سلوک خود در دل مشتریان شعبه باقی گذاشتند.

مشتری شعبه بانک ملت صادقیه